MÁY ĐÚC LIÊN TỤC – CONTINUOUS CASTNG MACHINE

XILANH THỦY LỰC
13 Tháng Chín, 2018
MÁY RUNG KHUÔN KẾT TINH – MÁY ĐÚC LIÊN TỤC
14 Tháng Chín, 2018

MÁY ĐÚC LIÊN TỤC – CONTINUOUS CASTNG MACHINE