GẦU GẮP PHẾ LIỆU DÙNG ĐIỆN – GẦU NHÓP SẮT PHẾ LIỆU

GẦU GẮP PHẾ LIỆU THỦY LỰC – GẦU NHÓP PHẾ LIỆU
13 Tháng Chín, 2018
MÁY SẤY THÙNG CHỨA THÉP LỎNG – MÁY SẤY THÙNG LF
13 Tháng Chín, 2018

GẦU GẮP PHẾ LIỆU DÙNG ĐIỆN – GẦU NHÓP SẮT PHẾ LIỆU

Treo trên móc cẩu chạy điện thông qua cáp diện tự thu các kích cỡ từ 0,2m3 đến 3,5m3