CÁNH VÍT XOẮN – TRỤC VÍT XOẮN – CÁNH XOẮN RUỘT GÀ

VỎ LÒ ĐIỆN – VỎ LÒ HỒ QUANG
13 Tháng Chín, 2018
BÌNH LÀM MÁT DẦU – OILCOOLER
13 Tháng Chín, 2018

CÁNH VÍT XOẮN – TRỤC VÍT XOẮN – CÁNH XOẮN RUỘT GÀ

Chế tạo được với tôn dầy tới 30mm